PENETRONin tyypillisiä käyttökohteita

PENETRONin tyypillisiä käyttökohteita

PENETRON-tuotteita käytetään mahdollisesti vedelle tai kemikaaleille altistuvien betoni- tai elementtirakenteiden käsittelyyn, kun käyttötarkoitus vaatii läpäisevyyden vähentämistä, pysyvää vesitiivistystä tai suojausta myös korkean hydrostaattisen paineen olosuhteissa. Aine voidaan levittää joko positiiviselle puolelle (veden kanssa kosketuksissa oleva puoli) tai negatiiviselle puolelle (veteen nähden vastakkainen puoli), ja se täyttää kaikki vesitiiveyden vaatimukset.

PENETRON-järjestelmää on käytetty useissa projekteissa ympäri maailmaa, esimerkiksi

  • juomavesialtaissa ja akvaarioissa

  • viemäreissä ja veden käsittelysäiliöissä

  • tunneleissa ja liikenneväylien pohjarakenteissa

  • perustuksissa ja kellareissa

  • hissikuiluissa ja maanalaisissa kammioissa

  • teollisuustiloissa

  • pysäköintikansissa

  • perustuslaatoissa, kalvoseinissä ja betonikattorakenteissa

  • sekä monissa muissa projekteissa, joissa vaaditaan parempaa kestävyyttä ja suojausta.